Кошници на сърцето

Чертеж:

Нашата асоциация има за цел да предостави помощ от всякакъв вид, особено материална и финансова, на структури за защита на животните по целия свят: диспансери за животни, приюти, предлагащи животни за осиновяване, асоциации за бездомни животни и др.

Приоритет ще бъде даден на структури, които работят както с животни в затруднено положение, така и играят образователна роля с местното население чрез своите намеси в областта: повишаване на осведомеността и информиране на обществеността за области, толкова разнообразни като осиновяването, превенцията малтретиране, стерилизация, борба с трафика на животни ...

Отидете на уебсайта на асоциацията
Щракнете и копирайте връзката по-долу, за да я споделите с любимите си хора

Свързани Статии